fbpx

datum

Söndag 16 juni

tid

14:00-15:00

Plats

På centret & online

dela detta evenemang

Årsmöte

Söndag 16 juni | 14:00 – 15:00

Alla medlemmar kallas till årsmöte. Mötet hålls i föreningens lokal på Upplandsgatan 18 men man kan också delta via Zoom.

schema

14:00 – 15:00 | Årsmöte

Dagordning:

§1 – Mötets öppnande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av funktionärer

§4 Genomgång av årsredovisning 2023

§5 Fastställande av årsredovisning

§6 Ändring av stadgar

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Val av styrelse

§9 Inval av nya aktiva medlemmar

§10 Övrig fråga

§11 Nuläget och föreningens verksamhet framåt

§12 Mötets avlutande

BLI MEDLEM
Upptäck fördelarna med medlemskap

Förfrågan

Studieprogram