Vår tradition

    Kadampa Meditationscenter Stockholm är medlem i den nya Kadampatraditionen – internationella Kadampa Buddhistunionen (NKT-IKBU). NKT är en internationell förening som består av Mahayanabuddhistiska studie- och meditationscenter grundade 1991 av vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche för att erbjuda den praktiska Kadampabuddhismens visdom till människor i vår moderna värld.

    Genom Geshe Kelsangs outtröttliga arbete och vänlighet finns det nu över 1200 center och grupper som erbjuder Buddhas visa råd till människor i 40 länder runtom i världen.

    NKT följer Mahayanabuddhismens rena tradition som lärs ut i en obruten linje från Buddha Shakyamuni genom de gamla kadampalärarna Atisha och Je Tsongkhapa och som Geshe Kelsang Gyatso har presenterat för västvärlden.

    Syftet med NKT är att utöka den buddhistiska tron runtom i världen. Det är en helt och hållen buddhistisk tradition som inte har några politiska anknytningar.

    NKT är en internationell icke-vinstdrivande organisation som är registrerad i England som en välgörenhetsverksamhet.