Allomfattande medkänsla

Den här boken ger en praktisk och upplyftande beskrivning av hur vi kan omvandla vardagslivet – även de mest krävande och svåra situationer – till möjligheter till personlig och andlig utveckling. Boken ger nytt liv åt traditionella meditationsmetoder som har prövats i århundraden och anpassar dem till våra dagliga erfarenheter.

Genom att visa en väg till oföränderlig frihet och lycka stimulerar den här väldigt läsvärda boken oss att växa och kommer att ha en märkbar påverkan på våra liv.

Modern buddhism

Modern buddhism är en speciell presentation av Buddhas läror om medkänsla och visdom som förmedlar deras kärna på ett sätt som är lätt att förstå och omsätta i praktiken.

Genom att utveckla och bevara medkänsla och visdom i vardagen kan vi omvandla våra liv, förbättra våra relationer med andra och se bakom framträdanden för att upptäcka hur saker egentligen existerar. På det sättet kan vi lösa alla våra dagliga problem och uppnå den verkliga meningen med människolivet. Medkänsla och visdom är som en fågels två vingar varmed vi kan nå en buddhas upplysta värld.

Den här inspirerande handboken med övningar för vardagen passar perfekt för den söker lösningar på livets problem inom buddhismen, och även för den som har en annan tro och som vill fördjupa sin förståelse och sitt utövande på den andliga vägen.

Den nya Åtta steg till lycka

I den här inspirerande boken får vi lära oss hur vi kan meditera på åtta vackra verser som ingår i en av buddhismens mest älskade texter, Åtta verser för att träna sinnet.

Boken visar hur vi kan förvandla alla livets svårigheter till värdefulla andliga insikter, och hur vi kan utveckla allomfattande kärlek och medkänsla, källan till äkte lycka för oss själva och andra.

Hur du kan omvandla ditt liv

Hur du kan omvandla ditt liv är en praktiskt handbok för det dagliga livet som visar hur vi kan utveckla och behålla en inre ro, hur vi kan minska och stoppa vår upplevelse av problem och hur vi kan framkalla positiva förändringar i vårt liv, som kommer att göra det möjligt att uppleva djup och varaktig lycka.

Detta är en väsentligt reviderad version av en av vördnadsvärde Geshe Kelsangs mest populära och tillgängliga böcker.

Eller köp flera andra böcker av Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche på engelska här.