Vill du lära dig meditera?

På våra tisdagkvällar går vi igenom grunderna i meditation. Vi lär oss bland annat hur vi släpper distraherande tankar och upplever en känsla av inre ro. Vi tränar i att utveckla nya positiva tankesätt som på olika sätt berikar våra liv.