Volontär

Vill du hjälpa till som volontär?
Vi vill erbjuda en levande och inspirerande kursverksamhet och vi vill hela tiden fortsätta utvecklas och ge mer till andra. Därför behöver Tara Center alltid mer hjälp! Har du lite tid över och vill bli en del av centrets härliga team av volontärer? Skicka ett mail till  info@mediteraistocholm.se.


Vill du hjälpa till som kursvärd?
Att vara kursvärd på en av centrets kurser är en enormt värdefull insats! Som kursvärd tar du hand om de praktiska bitarna under kursen och därmed bidrar du till att skapa bra förutsättningar för att du och andra ska få ut så mycket som möjligt från kursen. Du väljer själv om du vill betala kursavgiften, ge en donation eller bara bidra med din hjälp som kursvärd.

Som kursvärd kommer du ca 45-30 min innan kursen börjar och tar hand om föjlande uppgifter:

I meditationsrummet:
 Tända lamporna
 Sätta upp stol, bord, mikrofon och vattenglas till läraren
 Sätta upp stolar och några meditationskuddar för deltagarna (se antal på deltagarlistan)
 Tända värmeljus på altaret
 Sätta i kontakten för musiken och “soundchecka”. Dela ut Den befriande bönen

I launchen:
 Tända värmeljus och se så att det ser välkomnande ut 😉
 Sätta på vattenkokaren
 Svara i telefonen om det ringer (ibland glömmer deltagare portkoden)
 Hjälpa om det behövs vid affären
 Skriva ut kvitton till de som den anmälningsansvarige meddelat dig om

Om det är första kurstillfället välkomna deltagarna och be de pricka av sitt namn på deltagarlistan.

Under själva kursen:
 Sätta på och stänga av musiken
 Om det är deltagare som kommer sent, se till att de hittar en sittplats
 Öppna fönstret för vädring när nödvändigt
 Be alla att hjälpas åt att ställa tillbaka storlarna längst bak i meditationsrummet när vi är klara

Efter kursen:
 Lämna meditationsrummet i ordning och släckt
 Om du har tid och möjlighet stanna gärna kvar och fika samt uppmuntra andra till det. Det blir ofta väldigt givande samtal

Tusen tack för din hjälp!