Centrets meditationslärare erbjuder studiebesök, föreläsningar och introduktioner till meditation för skolor och andra typer av läroverk.

Många skolor runt om i Stockholm har fått besök av oss för att erbjuda eleverna en annorlunda och spännande religionslektion. Eleverna får chansen att lyssna, ställa frågor, lära sig hur man mediterar och förstå vad det betyder att leva som buddhist i praktiken.

Vi har varit på besök och pratat för klasser i sammanhanget av ett flertal olika ämnen, som religionskunskap, filosofi och psykisk ohälsa, både under en lektion och som en del av längre temadagar.

Vänligen kontakta centret för att få mer information om vad vi kan erbjuda. Se kontaktsidan för e-post och telefon.
__________________________________________________________________

Referenser och bilder

Heldag med tre klasser på Mediagymnasiet i Nacka Strand
Det var mycket intressant att lyssna på din historia och få ta del av din ödmjukhet, klokhet och buddhistiska visdomar. Eleverna älskade det. Underbart var ditt pedagogiska sätt och de frågor du faktiskt fick dem att diskutera. På kort tid fick du de tuffaste – och de blygaste att reflektera över svåra existentiella frågor och värderingar. Hoppas att få se dig hos oss i vår igen!
— Anita Svantesson, religionslärare

Heldag på Värmdö Gymnasium, meditationsövning, religiösa samtal & reflektioner
Det har nu gått drygt en vecka sedan vi sågs och jag har hunnit träffa alla eleverna som var med. De är så nöjda! Nu när vi pratar om någon av världsreligionerna har de själva en personlig referens, som de kan hänvisa till och även koppla fakta och resonemang till. Er medverkan under förra tisdagens samtal har gjort min religionsundervisning både enklare, bättre och roligare!
— Åsa Helsing, religionslärare