fbpx

fördjupa din utövning

Studieprogram

Studieprogrammen ger oss möjlighet att fördjupa vår förståelse och erfarenhet av buddhismen genom systematiska studier av kvalificerade buddhistiska texter. Programmen erbjuder ett modernt sätt att studera och utöva buddhistisk meditation där betoningen ligger på hur vi förenar vår andliga utövning med vårt upptagna vardagsliv.

"Genom att förlita oss på studieprogrammen kan vi gradvis öka vår visdom tills den har mognat helt och hållet, likt en fullmåne."

— Geshe Kelsang Gyatso

Fördjupningsprogrammet

Fördjupningsprogrammet (FP) är till för dem som vill lära sig buddhistisk meditation och utövning på ett strukturerat sätt genom att studera en specifik bok. Passen består av sjungna böner, vägledda meditationer, undervisning och diskussion. Lär dig att utveckla djup inre ro och äkta lycka genom att förena Buddhas visdom med ditt vardagsliv.

Fördjupningsprogrammet

Texten som studeras

”Modern buddhism” av Geshe Kelsang Gyatso är boken som börjar studeras på Fördjupningsprogrammet 6 mars 2023. I boken ger författaren en omfattande förklaring av sinnets natur och funktion samt hur vi kan använda buddhistisk visdom för att på ett praktiskt sätt skapa äkta inre ro och lycka.

Del 1 är en vägledning i att bevara ett positivt sinne genom att identifiera och överge negativa mentala sinnestillstånd och istället utveckla positiva sinnestillstånd. I del 2 beskrivs detaljerat alla olika sorters sinnen, grundat på djup buddhistisk förståelse av vårt medvetande. Boken avslutas med en detaljerad förklaring av meditation och av hur vi kan nå varaktig lycka genom att bemästra vårt eget sinne.

Lärarutbildningsprogrammet

Lärarutbildningsprogrammet (LP) är en fantastisk möjlighet att träna för att bli en kvalificerad lärare inom Kadampa-buddhismen. I detta studieprogram studerar vi tolv av Geshe Kelsang Gyatsos sutra- och tantraböcker. Programmet omfattar även vissa meditationsretreat som eleverna förväntas delta på. Lärarutbildningsprogrammet är ett strukturerat program som erbjuder hängivna utövare möjlighet att göra snabba framsteg på den andliga vägen. Passen består av böner, vägledda meditationer, undervisning och diskussion.

lärarutbildningsprogrammet

Texten som studeras

”Hur vi förstår sinnet” av Geshe Kelsang Gyatso är boken som för närvarande studeras på både Fördjupnings- och Lärarutbildningsprogrammet. I boken ger författaren en omfattande förklaring av sinnets natur och funktion samt hur vi kan använda buddhistisk visdom för att på ett praktiskt sätt skapa äkta inre ro och lycka.

Del 1 är en vägledning i att bevara ett positivt sinne genom att identifiera och överge negativa mentala sinnestillstånd och istället utveckla positiva sinnestillstånd. I del 2 beskrivs detaljerat alla olika sorters sinnen, grundat på djup buddhistisk förståelse av vårt medvetande. Boken avslutas med en detaljerad förklaring av meditation och av hur vi kan nå varaktig lycka genom att bemästra vårt eget sinne.

Frågor?

Frågor och svar

De som vill gå djupare i sina studier av buddhistisk meditation brukar börja på våra studieprogram efter att ha fått viss erfarenhet genom vårt allmänna program (veckoklasser och helgkurser). Man måste anmäla sig i förväg, men det är möjligt att hoppa på när som helst. För närvarande studerar vi boken ”Hur vi förstår sinnet” på både Fördjupningsprogrammet och Lärarutbildningsprogrammet.

För att delta i ett studieprogram behöver eleven ha ett Medlemskap Plus som kostar 595 kr per månad. Läs mer om allt som inkluderas i detta medlemskap.

De som bor långt bort eller av annan giltig anledning inte kan delta på plats kan välja att delta via livesändning.

Du kan antingen gå till det studieprogram du är intresserad av och sedan klicka ”Ansök nu” eller kontakta oss på: kurser@meditationistockholm.se. Vi svarar gärna på frågor och berättar mer om programmet och hur man anmäler sig.

Obs! Studieprogrammen är mer dynamiska, interaktiva och omfattande än våra andra klasser och kräver ett djupare åtagande.

Buddhistisk tradition
Tusenårig visdom för moderna tider

Förfrågan

Studieprogram